רישום בתים משותפים

קונה או מוכר נכס?
לפגישת יעוץ צרו קשר

רישום בית משותף הוא שירות משפטי חשוב מאין כמוהו במשרד עורכי דין שיפי קצנלבוגן ואנו מעמידים לשם כך מחלקה ייעודית המשרתת בעלי נכסים, יזמים, קבלנים ועוד. במחלקת רישום בתים משותפים נוודא שהתהליך מבוצע כסדרו, מא' ועד ת', ונגלם את כל היתרונות הקשורים לרישום בתים משותפים תוך מניעת חיובים כספיים מיותרים או בעיות משפטיות כאלה ואחרות.

כידוע, ללא רישום בית משותף אין אפשרות לזהות ו/או ליחס בעלי זכויות עם נכסים ולא ניתן להפריד בין הרכוש המשותף לשטחי הדירות. כך גם אי אפשר לייחס שטחים שמגדירים ושייכים ליחידות והצמדותיהן כמו מרפסות, מחסנים, חניות, גג ועוד. מיותר לציין כי חתימה על הסכם מכר מייצרת זכות חוזית אך איננה יכולה לבדה להקים זכויות קנייניות. נדרש כאן הנדבך הנוסף של השלמת רישום בית משותף בטאבו שכן זכות קניינית בישראל טעונה רישום ע"פ חוק.

שירותינו בתחום זה כוללים בין השאר:

  • ביצוע מלוא הליך הרישום של הבית המשותף על בסיס מומחיות והקפדה על הפרטים שמצוינים ורשומים בתשריט.
  • השלמת ההליך עם קבלת צו רישום בית משותף שמתוארות בו כל היחידות על השטחים הצמודים להן.
  • עמידה על תשריט חלוקה מפורט שמייצר הבדלה נדרשת בין כל יחידה ויחידה ובין הרכוש המשותף.
  • מענה לכללים ניהוליים בהתאם לתקנון בית משותף (מצוי ו/או מוסכם). זאת, בין השאר, לטובת הסדרה של מערכת היחסים בין בעלי הדירות בבניין או בקבוצת בניינים המהווים ביחד "בית משותף".

שמים את הנכס
שלנו

בידיים בטוחות.